Möjligheternas kommun

 

Läs mer

- Kandidater till kommunfullmäktige

Vi socialdemokrater vill återföra makten till folket i hela kommunen. Vi vill ge alla lika mycket inflytande oavsett vilken kommundel de råkar bo i.

Vi vill återinföra rättvis och lika behandling av alla medborgare oavsett samhällsklass. Vi vill att alla verksamheter i Tingsryds kommun ska följa de lagar och regler som finns och ingen ska ges fördel framför andra.

 

Mikael Jeansson
kandidat till kommunalråd

 

I kommunen vill vi: 

  • att det finns tillgång till fungerande telefonlösningar och bredband överallt.
  • ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar.
  • att skolorna finns så nära barnen som möjligt.
  • att äldre är värda samhällets omsorg efter ett långt arbetsliv, makar ska få bo tillsammans om den ene blir sjuk.
  • att våra barn och ungdomar har en meningsfull fritid i drogfri miljö.

 

En rödgrön regering satsar på Tingsryd kommun
En rödgrön regering kommer att satsa på välfärden genom 53 miljoner till Landstinget Kronoberg och 8 miljoner till Tingryd kommun. Det handlar om över 70 nya jobb.