Hela Tingsryd ska leva

Invånarantalet minskar i vår kommun. Det ger lägre inkomster men samma utgifter för servicen. Socialdemokraterna vill bryta trenden och utveckla Tingsryd till en bättre kommun där man kan bo trivsamt, växa upp, arbeta och åldras i. Det målet kräver även bättre företagsklimat. Hela Tingsryds kommun har goda förutsättningar att bli en bra plats att arbeta och driva företag i.

Vi vill inte överlåta någon kommunal kärnverksamhet till privata aktörer och vi vill att all kommunal egendom ska skötas av kommunal personal.

Med bättre miljöer för arbete, boende och rekreation kan vi få ökad inflyttning och att de som redan bor här vill stanna kvar. Då är det viktigt att kommunen behandlar alla lika så att ingen får orättvisa fördelar mot andra.