Värfärd efter behov - inte plånbok

Socialdemokraternas människosyn grundas på alla människors lika värde och rätt till stöd efter behov. Det ska inte vara den enskildes ekonomi som avgör de kommunala insatsernas omfattning och kvalitet. Inom ramen för praktiska och ekono-miska möjligheter ska hänsyn tas till den enskildes behov och önskemål.

Vi vill inte ha några gräddfiler i vården och alla ska ha rätt till den bästa omsorgen när man blir äldre.

Vi socialdemokrater anser att det sociala området behöver mycket resurser och vill prioritera detta. Samverkan mellan många olika verksamheter är nödvändigt och det sker bäst i kommunal regi.

Rättvis pension - stoppa straffbeskattningen

Sverige beskattar som enda land i världen pensionärer hårdare än de som arbetar.

Vi vill redan 2011 halvera den skatteklyfta som den borgerliga alliansen orsakat.

Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan.

Eskil Adolfsson på Ryds marknad

Samarbetet mellan landsting och kommun måste bli bättre framförallt för alla äldre med vårdbehov. Våra äldre ska mötas med respekt och få ett gott bemötande. De äldre ska ha det bra! Socialdemokratin strävar för bättre ekonomiska vill-kor för pensionärer och andra med behov av hjälp. Redan bra äldreomsorg kan bli bättre med rätt politik.

För oss socialdemokrater är det självklart att man får vård och omsorg efter det behov man har och inte beroende på hur mycket man kan betala.