Framtidens Tingsryd

Barn och unga är vår framtid. Vi vill att skolorna i vår kommun finns så nära barnen som möjligt. Utsatta barns behov av hjälp och stöd uppmärksammas särskilt.

Vi vill ha ökad elevdemokrati och föräldrainflytande. Skolan måste vara en plats där det råder nolltolerans mot mobbning och kränkningar.

Ta vara på engagemanget

Vi ser ett stort intresse och engagemang hos kulturlivets entusiaster i vår kommun. Detta behöver tas tillvara och utvecklas. Vi vill stötta sport och idrott, där alla kan delta på sina villkor.

Utveckla Tingsryd demokratiskt

Vi vill att allmänheten garanteras tidigt medinflytande i kommunens planarbete och utvecklingen av vår kommun. Det behövs planerad och förberedd mark för företag och vid behov måste lämpliga lokaler byggas. Vi ser strandskyddslagen som en garant för allas rätt att vistas vid sjöar och vattendrag.

Vi måste arbeta hårdare för att ha fungerande bredband, telefoni och el i hela vår kommun. Det är en demokratifråga

 

 

Ryds hembygdspark

Satsning för ett bättre klimat

En rödgrön regering kommer satsa på att fler ska kunna konvertera sina bilar till miljöbilar. Samtidigt ökar vi satsningar på miljövänlig teknik som bidrar både till samhällsekonomin och till ett bättre klimat.

I Kronobergs län vill vi satsa på en fossil-bränslefri kollektivtrafik och ett nytt professorsprogram på Linnéuniversitetet med miljöinriktning. Kronoberg ska bli Europas grönaste region.

 

 
Sidan uppdaterades senast: 2010-07-09 14:04