Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Vi socialdemokrater vill arbeta för ett Trelleborg för alla. Ett sådant Trelleborg präglas av hög sysselsättning, bra vård och omsorg, goda utbildningsmöjligheter och tillgång till bra bostäder.

Här kan du läsa hela det kommunala handlingsprogramet som Socialdemokraterna vill införa om vi vinner valet.

Det är ett Trelleborg där alla känner delaktighet och där hela kommunen får växa. Ett sådant Trelleborg är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

Ett samhälle fungerar bäst när klyftorna mellan de rika och de fattiga är små. Alla människor är lika mycket värda och vi lever alla här med samma rätt. Då ska vi också göra det på lika villkor. Varje människa ska ha möjlighet att leva ett rikt och fullvärdigt liv. 

För oss socialdemokrater är kampen för alla människors lika värde och lika rätt själva drivkraften och kärnan i politiken. Alla som bor i Sverige ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. På den grunden ska den generella politiken formas.

Därför strävar vi med vår politik efter ett samhälle med trygga och självständiga människor, där frihet och jämlikhet är varandras förutsättningar. I ett sådant samhälle kan vi med tillförsikt möta både prövningar och glädjeämnen och våga utvecklas som individer.

Vi socialdemokrater är angelägna om att sköta Trelleborgs kommun så effektivt som möjligt. En bra utveckling av Trelleborgs kommun förutsätter en politik som tar de ekonomiska utmaningarna på allvar. Utan en sund politik med en effektiv hushållning av våra gemensamma resurser saknas förutsättningar för välfärd och utveckling.

Vi vill värna och utveckla den kommunala servicen. Våra verksamheter skall ha hög kvalitet. Det kräver en ansvarsfull politik, där våra resurser används betydligt effektivare än vad som nu är fallet. Vi garanterar att våra gemensamma skattepengar ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Vi har många förslag om hur vi vill utveckla Trelleborg men det måste ske i en takt som ekonomin tillåter.

Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden. Vi vill istället att vård, omsorg och skola i huvudsak ska drivas i offentlig regi. Det ger möjlighet till förändring av verksamheten när förutsättningarna ändras och medborgarna ges insyn i verksamheterna.

Ska vi lyckas skapa ett starkt Trelleborg krävs dels en bred samsyn över partigränserna i de stora och svåra frågorna och dels ett bättre samarbete mellan kommunens förvaltningar.

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-26 08:27