Socialdemokraternas budget 2015

På Kommunfullmäktige den 23 juni 2014 presenterade Catherine Persson, oppositionsråd, Socialdemokraternas budget för den kommande mandatperioden.

Socialdemokraterna föreslår satsningar med mål att behålla och öka kvaliteten samt göra satsningar inom viktiga välfärdsområden och att öka kommunens attraktivitet för boende, näringsidkare och besökare.

Socialdemokraterna föreslår satsningar inom i huvudsak följande områden:

  • Ung i Trelleborg - bra start i livet
  • Att vilja bli gammal i Trelleborg
  • Trelleborgs kommun - bättre arbetsgivare
  • Livskvalitet, inflytande och delaktighet
  • Växtkraft Trelleborg

 

Här kan du läsa hela budgetförslaget. och här hittar du förslag till driftbudgeten.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-05 15:19