Alliansens SYSTEMSKIFTE

Den borgerliga alliansens företrädare har i en debattartikel anklagats oss socialdemokrater i Trollhättan för en dålig näringslivspolitik. Bakgrunden var den återkommande barometern som Svenskt Näringsliv regelbundet publicerar. Av det faktum att Trollhättan tappat några placeringar i den senaste barometern gör man en mycket förenklad analys och menar att detta beror på den socialdemokratiska kommunlednings bristande förmåga att tänka nytt.

Faktum är att Trollhättan är både nationellt och internationellt är känt för att vara en progressiv näringslivskommun. Våra kommunala näringslivsmätningar och företagarkontakter via vårt näringslivskontor visar på ett tydligt förtroende för den näringslivspolitik som kommunledningen står för. I kommunstyrelsen har Innovatums nuläge och kommande utveckling beskrivits av tjänstemännen vilken entydigt pekar på en mycket progressiv framtid. Här kommer inte minst ungdomens hus bli en fruktsam källa till utveckling av entreprenörskap bland ungdomar i denna innovativa miljö. Detta hus drevs igenom av den socialdemokratiska majoriteten mot den borgerliga alliansen. Man kan ju undra hur dessa tänkte då eftersom dom anser sig vara nytänkare på näringslivsområdet?

Vad är det då som skulle vara nytt med den politik som alliansen vill föra? Jo, det handlar i stort sett bara om att privatisera stora delar av den gemensamma sektorn. Man tror att om fler får möjligheten att driva privata företag inom vård, omsorg och sjukvård (m.m), så skulle näringslivet blomstra. Det är bara det att tittar man sig om i vårt land (ex.vis Stockholm) för att inte tala om den internationella bilden ( ex. vis USA) så leder en sån politik bara till ökade orättvisor, ökade kostnader för samhället samt inte minst en minskad insyn i utförandet av de gemensamma välfärdstjänsterna. Detta innebär en uttunnad demokrati vilket är en väg mot orättvisor och konflikter i samhället. Om det är denna sortens samhälle som den borgerliga alliansen vill ha så kommer socialdemokratin att vara garanten för att det inte skall bli en verklighet. Alltså det systemskifte som de borgerliga så ofta pratar om leder till ett samhällsystem som inte fungerar för alla, vart helst det har prövas runt om i världen.

Bengt Karlsson (s) och Sture Nilsson (s) 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-28 12:35