Att vara ung och utan arbete!

Arbetslösheten bland våra ungdomar är förödande för den unges hälsa och framtid. I Trollhättan är arbetslösheten bland ungdomar mellan 18 och 24 år en av de högsta i vårt land. Att inte komma in på arbetsmarknaden är inte bara en ekonomisk nackdel utan tär på ungdomarnas självförtroende och möjligheter till att kunna ta ansvar för sin utveckling. Bortsett från de allmänmänskliga negativa effekterna så är det politisk oförsvarbart att inte göra samhälliga ”investeringar” i ungdomarna så att dessa kommer ut i arbetslivet och därmed kan bidra till ett bättre samhälle.

Att som nu lägga stora gemensamma pengar på skattesänkningar (jobbskatteavdrag m.m.) för redan välbeställda, istället för att använda dessa till satsningar på de arbetslösa ungdomarna, karaktäriserar den moderatstyrda regeringen och dess ojämlika politiska ideologi. Moderaterna tror inte på jämlikhet som en utvecklingskraft utan för dom är det konkurrensen som skall utveckla samhället. Detta leder till ett orättvisare samhälle precis som det gjorde förr i tiden då den välbeställda överheten bestämde i Sverige. Detta är det systemskifte moderaterna och co vill åstadkomma med sin politik och som dom påstår är en förnyelse vilket är att förleda människor, då det handlar om att gå bakåt i tiden.

Vi socialdemokrater vill, precis som vi gjort när vi haft regeringsmakten, använda våra gemensamma resurser till allas bästa i ett välfärdssamhälle. Därför vill vi satsa på våra arbetslösa ungdomar så att dessa inom 90 dagar kommer ut i arbete, praktik eller studier. Detta är en framtidsinriktad investering som präglas av jämlikhet och rättvisa. För detta vill vi använda våra gemensamma skattepengar istället för skattesänkningar till de som redan har det relativt bra.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-28 12:46