En underkänd skattepolitik

Den borgerliga regeringen får en rejäl råsop av Konjunkturinstitutet (KI) som i sin senaste prognos bedömer att nästan hela det belopp (100 miljarder) som regeringen sänkt skatterna med, måste återföras om välfärden skall behållas på nuvarande (bristfälliga) nivå. Denna skattesänkarpolitik skulle ju leda till minskad arbetslöshet och öka sysselsättningsgraden. Skatteinkomsterna skulle öka; utgifterna minska och det skulle bli mer pengar till välfärden.

Som alla vet inträffade inte detta. Så t.e.x. är arbetslösheten högre idag än när regeringen tillträdde. Skatterna har minskat i förhållande till BNP vilket leder till att välfärden inte kan klaras i förhållande till den kraftigt växande befolkningen.

De sänkta skatterna har ju betalats genom kraftiga försämringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Detta har drabbat sjuka och arbetslösa. Skattesänkningarna har också betalats genom otillräckliga investeringar i järnvägar. Dessutom har sänkningarna lett till försämringar inom äldreomsorgen och bostadsbyggandet.

Mot denna dåliga politik står socialdemokratins väg, där samhället istället bör satsa dessa resurser på förnuftiga jobbskapande insatser. Det senaste förslaget i den vägen är stimulanser för att utveckla skogsnäringen - något som onekligen skulle få starkare effekt för landets produktionskraft än t.e.x. sänkt restaurangmoms.  Den 14 september kan vi ändra på den underkända skattepolitiken.

Sture Nilsson (s)  

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-02 13:05