Nyliberalismens välfärdssystem

I en nyutgiven bok (”Välfärdsfabriken”)beskrivs en skrämmande utveckling av den offentliga sektorn under de senaste decennierna. I början av 90-talet tog nyliberalismen inom det politiska området, kommandot för ett annorlunda sätt att utveckla/förändra vårt välfärdssystem.

Nu löd receptet- största möjliga marknad och minsta möjliga stat. Konkurrens var ledordet i den valfrihetsrevolution som startade och som sedan bara rullat på i ökande takt. Och när marknaden styr är målet vinst, vare sig det gäller vård, skola eller omsorg. Det har vi dyrköpta erfarenheter av idag.

Under begreppet- New Public Managemant ryms de system och modeller som i bästa nyliberala anda har styrt och lett välfärdsarbetet. Tanken var att alla företag skulle gå med vinst och det skulle pressa fram effektivitet, smarta metoder och bra resultat.

Men rapporter från undersökningar och forskning visar på en motsatt och skrämmande utveckling. I den nyutgivna boken tecknas en mörk bild men en mycket viktig sådan. För trots åratal av hård  detaljstyrning, kvalitetssäkring, dokumentation, budgetstyrning och utförsäljningar, har välfärden inte blivit billigare bara sämre. I dess kölvatten har det blivit mer byråkrati, stressen på arbetsplatserna har ökat, skolor går i konkurs och arbetsmarknaden blivit allt otryggare.

Vad det så vi ville ha  det?

Nej säger vi socialdemokrater. Vi menar att denna mörka utveckling i hög grad är en effekt av den politiska styrning som den borgerliga regeringen står för. Deras mantra att allt privat är effektivt och bra och allt offentligt är ineffektivt och dåligt är ett bevis för detta. Det är deras politik och ideologi som driver på denna negativa utveckling.

 Sture Nilsson (s)

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-28 12:41