Valfrihet genom konkurrens ingen mirakelmedicin!

De borgerliga allianspartierna anklagar oss socialdemokrater för att vi inte vill införa lagen om valfrihet (LOV) i Trollhättan. Deras motiv för ett sådant införande bygger på att genom konkurrens mellan utförare och friheten att välja bland dessa, så skall välfärdstjänsterna (vård,skola,omsorg) bli bättre och billigare.

De undersökningar och den forskning som hitintills redovisats kan inte påvisa att dessa har blivit bättre och billigare för samhället.  Tvärtom visar rapporterna på en motsatt och skrämmande utveckling. Det är ju så att välfärdstjänsterna är mänskliga rättigheter och inte varor på en kommersiell marknad, som dessutom finansieras genom våra skatter. Sverige är nästan ensamt om att inte begränsa de privata utförarnas möjligheter att trixa till sig stora vinster.

Dessutom är det så att valfriheten utnyttjas i första hand av socioekonomiskt starka  s.k. kundgrupper som huvudsakligen finns i storstäderna, med Stockholm i spetsen. Det är logiskt nog så, att där är utbudet av privata utförare, som störst.

Vi vill fortsätta att tillhandahålla de mänskliga rättigheterna i välfärden genom ett samhällssystem som bygger på jämlikhet, rättvisa, solidaritet och en fungerande demokrati med insyn och medbestämmande för alla. Detta sker bäst genom en gemensam ägd organisation d.v.s. kommuner och landsting/regioner.

Sture Nilsson (s)

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-28 12:43