Kommunbudget 2016

Budget för 2016 med plan för 2017-2018

 

Budget 2016 Trosa kommun

 

Budgetförslaget från Socialdemokraterna gällande Trosa kommun för 2016 med plan för 2017-2018 grundar sig på våra tidigare lagda budgetar samt det valprogram vi presenterat för innevarande mandatperiod. Vi har en ny socialdemokratiskt ledd regering sedan 2014, vars politik ännu inte fått full kraft på grund av att landets budget för 2015 delvis är en Alliansbudget.

Socialdemokraterna i Trosa kommun lägger en budget för 2016 med plan för en modern och framtidsinriktas kommun. Med vår budget vill vi visa på prioriteringar som på sikt ska ge förutsättningar för ett hållbart samhälle; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Vi vill skapa ett jämlikt Trosa där klyftorna inte ökar. Rättvisa, tillit, kreativitet och långsiktig utveckling är vår utgångspunkt när kommunens gemensamma skatteintäkter ska fördelas och prioriteras. Vi menar att en ansvarsfull ekonomisk politik handlar om att ta ansvar för framtiden. Vi kan inte och får inte frikoppla den ekonomiska politiken från naturen. Lika lite som vi kan frikoppla den svenska ekonomin från vår omvärld.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har denna mandatperiod valteknisk samverkan, men Socialdemokraterna lägger fram sin egna budget 2016. Precis som vi gjorde med budget 2015

Socialdemokraterna har inte ansett den skattesänkning som genomfördes av Alliansen 2012 med 20 öre som prioriterad, då investeringstrycket har varit högt och låneskulden skenat. Då vi ansåg att det var viktigt att kommunens medborgare fick klara besked innan valet 2014, presenterade vi vår budget för 2015 med den rådande skattesatsen 21:26. Vårt förslag på skattesats för 2016 är fortsatt 21:26, väl medvetna om kommunens utmaningar där låneskulden och avskrivnngarna är höga.
Vi har därför i denna budget tydligare sett över våra kommande investeringar under denna mandatperiod. T ex har vi förslag om förskoleutredning då behov och lokaler i form av kommande investeringar på 17 miljoner kronor behöver tydliggöras.

Vi tror på vår kommun, att fler vill bo här, att fler vill bidra till att skapa arbetstillfällen och tillväxt. Vi tror på vår regering som kan stödja en socialdemokratisk reformagenda på lokal nivå, för fler jobb och en likvärdig skola för alla.

Kommunens styrdokument, Fastlagd kurs, som redan 1991 i politiskt samförstånd togs fram, är grundbulten i denna budget. Fullmäktiges nya mål har arbetats fram i politisk enighet. Ett av amålen, kommunens låneskuld, skulle behöva ses över och ett mål behöver tillföras: ett medborgarbaserat kultur- och fritidsmål.

I budgeten 2014 medförde det av riksdagen beslutade nya skatteutjämningssytemet att Trosa kommun fick minskade intäkter från staten, motsvarande c:a 16 öre på skatten. Detta är bekymmersamt för Trosa kommun och speciellt då kommunens presenterade kvartalssiffror för 2015 visar på svårigheter.

Läs vårt budgetförslag i sin helhet genom att klicka på bilden ovan, eller HÄR.

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-13 08:05