Vårt parti

Trosa Arbetarkommun

I Trosa kommun finns idag Trosa Arbetarkommun och Vagnhärad - Västerljung Socialdemokratiska förening samt S-kvinnor.