Styrelse Vagnhärad-Västerljungs S-förening

Styrelse Vagnhärad - Västerljung Socialdemokratiska förening 2016

Ordförande: Sam Dandemar
Vice ordförande: Per-Olov Gustavsson,

Ledamöter:
Bertil Arvidsson
Jan-Olov Hangren
Ingvar Lager 

Sekreterare: Pia Jonsson
Kassör: Arne Johansson

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-20 21:29