Frågor och svar om avgiftshöjningen inom äldre- och handikappomsorgen

Vad innebär höjningen? Att personer som behöver omsorg och service – äldre och personer med funktionsnedsättning – får betala mer via en avgift. Maxtaxan för omsorg och service i hemmet höjs från 713 till 1712 kronor per månad. Från att tidigare ha tagit ut bara 60% av det så kallade avgiftsutrymmet för flera former av omsorg ska kommunen nu ta ut 100%. Trygghetslarmet som tidigare ingått i avgiften för de som haft omsorg i hemmet avgiftsbeläggs nu med 250 kronor i månaden. Vill man se mer detaljer kan man gå in på www.tyreso.se

Varför är ni emot höjningen? Den drabbar vanliga inkomsttagare – pensionärer som slitit ett helt yrkesliv. Deras sista marginaler försvinner för en omsorg de i normalfallet inte kan välja att avstå. Redan tidigare betalar de högre skatt än löntagare – nu får de också betala högre avgifter. Om man ändå väljer bort omsorg i ett tidigt skede riskerar man (och kommunen) att behöva mer vård på institution tidigare. Kommunen behöver inte intäktsförstärkningen. Att vilja prioritera välfärdens kärna innebär också att prioritera låga avgifter så att alla har råd med omsorg.

Hur kan ni säga att kommunen inte behöver inkomsten? Kommunen redovisade 2010 ett rekordstort överskott. Även för de kommande åren visar prognoserna på stora överskott. 2012 visar prognosen på ett överskott om 70 miljoner kronor. Och det kommer att komma än mer positiva skatteprognoser i takt med god tillväxt. Avgiftshöjningen ger 1,5 miljoner kronor vilket motsvarar mindre än en tusendel (promille) av kommunens intäkter eller 0,28% av socialnämndens intäkter. Vi socialdemokrater har föreslagit att man höjer bygglovs-, plan- och kartavgifter med mindre än 20% - det ger en större intäktsökning och då prioriterar vi omsorgen.

Beslutet är väl redan fattat? Ja, men fullmäktige kan ändra beslutet. Enda problemet är att Moderaterna – och deras stödpartier - inte vill. Därför behövs ett krav på folkomröstning. Om mer än 10% av kommunens röstberättigade skriver på så blir det en folkomröstning.

Varför behövs alla uppgifter och vad gör ni av uppgifterna? För att det ska räknas som en giltig namnunderskrift behöver vi just dessa uppgifter – det är reglerat i lag. Om man inte skriver upp exempelvis personnummer så ”räknas” inte ditt namn. Vi kommer inte lagra uppgifterna på något annat sätt än listorna som kommer lämnas in till fullmäktige och sedan lagras i kommunens arkiv. De blir inte offentliga eller tillgängliga på något annat sätt.

Kan jag få reda på mer eller hjälpa till? Anmäl dig för ytterligare info – eller gå med i facebook.com/stoppa.avgiftschocken

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-30 11:37