Äldre en tillgång - stoppa straffbeskattningen av pensionärer

 

D

e allra flesta pensionärer i Tyresö lever ett aktivt liv och fyller vårt Tyresö dagtid med aktivitet och socialt liv. Vi vill ge förutsättningar för detta aktiva liv. Det handlar om friskvård som exempelvis tillgång till friskvårdscentrum, simhall och boulespel. Det handlar om stöd till förenings- och kulturaktiviteter. Men det handlar lika mycket om en signal att alla behövs i samhällsbygget.

Vi vill att mor- och farföräldrar ska kunna känna sig välkomna i skolan och hjälpa sina och andras barnbarn. Vi vill att engagemanget ska kunna användas för att ge fler äldre en tryggare vardag. Det går att göra mer där. Men det är ett ömsesidigt kontrakt. Äldre har precis som andra rätt att känna att deras insatser värderas. Därför är vi upprörda över den förda regeringspolitiken som beskattar pensionärer hårdare än löntagare.

Pensionärer är en tillgång och ska inte (be)skattas som något betungande. Att ha arbetat ska vara lika värdefullt och lika kvalificerande som att arbeta.

 

En viktig del för många pensionärer är att kunna hitta en bostad som svarar mot ändrade förutsättningar. Det kräver en mångfald av bostadstyper och upplåtelseformer. Det är därför ett problem för valfriheten att antalet hyresrätter minskat kraftigt i Tyresö under den förra mandatperioden. Vi vill ändra på det och öka valfriheten. En del i det är att bygga så kallade trygghetsboenden i de olika kommundelarna.

 

När behoven ökar ska det finnas ett bra fungerande stöd i hemmet. Kommunen ska kvalitetssäkra såväl privat som kommunal hemtjänst. Vi vill ha en fast vikariepool för att på så sätt dels minska antal timanställda i kommunen men främst för att man inte ska behöva möta så många olika anställda i sitt eget hem.

 

Anhörigvårdare förtjänar uppskattning och bekräftelse. Alltför ofta får de dra ett tungt lass i det tysta – vi vill ge dem stöd i vardagen.

 

För de som har passerat 85 år och vill ha ett tryggare boende ska detta vara en rättighet och inte biståndsprövas.

 

Därför vill vi;

  • Införa en vikariepool i hemtjänsten – för att öka tryggheten och minska antalet personer som passerar den äldres hem.
  • Bygga fler äldreanpassade bostäder med målet att äldre ska kunna bo kvar i sin egen kommundel. Och fortsätta arbetet med att projektera trygghetsboenden i olika kommundelar, med start i Trollbäcken.
  • Skapa en specialiserad personalgrupp som avlöser anhörigvårdare samt öka möjligheterna till en avlastningsplats för de som vårdar dementa i hemmet.
  • Införa en rätt för de som är äldre än 85 år att få ett tryggare boende om man vill det.
  • Att Tyresö kommun offentligt begär av regeringen att den diskriminerande beskattningen av pensionärer tas bort.
  • Underlätta lokalfrågor för pensionärsföreningarna – oavsett om det handlar om studiecirklar, kultur eller Boule.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-12 10:50