Det ska vara enkelt att leva i Tyresö - kommunen ska leverera

 

D

et finns saker som bara ska fungera. Med rätta tycker vi att soporna ska hämtas, snön röjas, vaccinationerna i skolan ges vid behov och bussen gå på tid. För det mesta fungerar det. Men det finns ingen anledning att slå sig på bröstet. Varje gång kommunen misslyckas drabbar det dig som medborgare. Oavsett om det handlar om vaccinationer som bara lämnas med 4-timmarsköer, snöskottning som stänger inne dig när du är på väg till jobbet eller något annat så är det din tid och dina tillgångar som drabbas.

 

Alltför ofta har kommunen under den gångna mandatperioden valt det som är enklast för den egna apparaten. Men kommunen finns inte till för dess egen organisation. Kommunen finns till för att ge medborgarna en bra service.

 

Därför vill vi;

  • Beräkna och visa hur mycket ekonomisk och tidsförlust kommunens medborgare drabbats av på grund av brister i vår egen organisation. Efter en sådan genomgång ska mål formuleras för att minska svinnet av tid och pengar.
  • En plan för förbättrad snöröjning antas. I det ska ligga att frågan om ökad bortforsling av snö utreds.
  • Öka antalet parkbänkar och tätheten i tömning av papperskorgar.
  • Den extra VA-skatt som majoriteten infört avskaffas. Alla brukare ska inte behöva betala extra för nyanslutningar.
  • Verka för ökat öppethållandet på Tyresös vårdcentraler - det borde finnas en kvällsöppen vårdcentral/närakut i Tyresö.
  • Kräva av SL att investeringarna i busstrafik ökas
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-12 10:38