Effektivitet istället för skattehöjning - vår finansiering

 

T

yresös skuld har växt kraftigt under den gångna mandatperioden. Ändå har inte kommunen klarat stora delar av de behov som finns för investeringar vilket gör att de borgerliga partierna nu kommer tvingas att öka skuldsättningen kraftigt även under kommande mandatperiod. Vi har föreslagit tidigareläggning av en del av dessa investeringar för att de hade varit billigare att bygga i lågkonjunktur och dessutom då bidragit till fler jobb. Vi har också föreslagit finansiering av dessa. Men i båda dessa delar har vi blivit nedröstade.

 

Det är ett eftersatt behov som nu kommer ikapp moderaterna. Nyboda skola måste byggas om till stora kostnader. Tyresövägen ska byggas ut i högkonjunktur (istället för att ge jobb i dåliga tider som vi föreslog). Simhallen rustades inte medan det var möjligt. Allt får kommunen nu betala för.

 

Därtill har den sittande majoriteten varit dåliga på att effektivisera verksamheten. Vi har pekat på möjliga effektiviseringar i kommunens verksamheter på uppemot 50 miljoner kronor. Dag ett av en ny majoritet kommer vi att sjösätta ett stort besparingsprogram för verksamheter som inte ingår i kommunens kärnverksamheter;

 

 • vi kommer att sluta subventionera näringsverksamheter med mångmiljonbelopp,
 • vi kommer att begränsa de senaste årens kraftiga ökningar av den kommunala informationsverksamheten och avstå från sådan information som bör bekostas av partierna i stället för kommunen,
 • vi kommer att använda oss av öppna datorprogram utan licensavgifter,
 • vi kommer att minska de höga lokalkostnaderna för kommunens centrala administration
 • vi ska öka samarbetet med andra södertörnskommuner för att kraftigt minska kostnaderna för administration och upphandling.
 • vi kommer att indexera avgifter (med undantag för barn- och ungdomsverksamhet) så att de inbringar faktiska kostnader.
 • vi kommer att avskaffa vårdnadsbidraget.
 • vi ska öka sponsringen av delar av kommunens verksamhet.
 • vi ska se till att kommunen är bättre på att ansöka om statliga och EU-bidrag.
 • vi ska årligen göra en översyn av all verksamhet för att leta effektiviseringar.

 

Till detta ska läggas de ökade statsanslag som följer av en rödgrön regering vilket kommer möjliggöra satsningar på välfärdens kärna.

 

Sammanlagt ska vi under mandatperioden kunna öka anslagen till skola, förskola och omsorg med uppemot 50 miljoner kronor. Utan att höja skatten. Vår ambition är att inte höja skatten och vi skulle se det som ett misslyckande om kommunen vid utgången av nästa mandatperiod har en högre skatt än vid denna periods början.

 

Därför kommer vi;                                                                                                           

 • Genomföra ett besparingsprogram som minst minskar kommunens nuvarande kostnader med 30 miljoner kronor.
 • Göra tillräckligt överskott för att klara våra pensionsåtaganden.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-12 10:35