Ett Tyresö i rörelse - vi ska vara svenska mästare i fritid och kultur

 

T

yresö är i mycket sitt föreningsliv. Tusentals människor ägnar sin fritid åt idrott, kultur, religion eller social verksamhet. Alla bidrar de till att skapa engagemang, gemenskap och tillit.

Vi tror att kommunen kan göra mer för att uppmuntra och stödja detta byggande av gemenskaper.

En del handlar om det ekonomiska stödet för att ge barn och ungdomar möjlighet till rörelse och utveckling. Men en väl så viktig del handlar om det moraliska stöd som kommunen ger. Ibland har sättet som Tyresö hanterat sina föreningar och ideella krafter varit nästintill fånigt.

 

Vi vill vara tydliga i det. Vi uppskattar och vi kommer att premiera de ideella krafterna i Tyresö. Det handlar i grunden om en medborgaranda där vi tar ansvar för det gemensamma. Vi vill anta en policy som genom konkreta insatser uppmuntrar ideellt arbete som bidrar till ett trivsammare och tryggare Tyresö.

Vi vill pröva möjligheten att ge ersättning för faktiska kostnader när enskilda eller föreningar tar på sig ansvar för sådant som är ett allmänintresse. Det kan handla om att skotta snö från isen så att det går att åka långfärdsskridskor, vassröjning så att vattnet blir öppet, nattvandringar eller att ta hand om idrottsanläggningar. Det ska inte kosta för enskilda (utöver det egna arbetet) att bidra till att vårda vårt gemensamma Tyresö.

 

Ungdomar som idrottar ska få den bästa av förutsättningar i Tyresö. Därför vill vi värna profileringen i skolor, säkra behovet av anläggningar, fördela tider effektivare och rättvist samt öka det ekonomiska stödet till föreningarna. Ökningen ska kopplas till målsättningen att fler ska kunna delta.

 

Vi vill underlätta för ledare att ägna sig åt ungdomarna snarare än krångliga kontakter med kommunen. Därför behövs bättre information och en föreningssupport där man enkelt kan få svar på frågor och problem.

 

Vi kommer stoppa avgifter som stänger ute barn och ungdomar. Därför kommer vi inte att höja avgifter i kulturskolan och därför kommer vi motsätta oss den dubblering av avgifter för barn och ungdomar i den nya simhallen som de borgerliga partierna tänker acceptera.

 

Vi vill stärka den lokala kulturen genom stöd till kulturföreningar och teaterverksamhet, bra öppethållande i Tyresös alla tre bibliotek, komplettera den statliga kulturpengen till skolorna samt utveckla skolbiblioteken för de skolor som har långt till allmänna bibliotek.

 

Därför kommer vi;

 • Uppmuntra ideellt arbete och medborgaranda genom att anta en ny policy som genom konkreta insatser uppmuntrar ideellt arbete som bidrar till ett trivsammare och tryggare Tyresö
 • Behålla och utveckla idrottsprofilering i Tyresös skolor.
 • Göra en översyn av fördelning av halltider – för att öka rättvisa och effektivitet
 • Öka det ekonomiska stödet till föreningar i Tyresö med målet att fler ska kunna delta, och på lika villkor, i föreningsverksamheten.
 • Inrätta en föreningssupport.
 • Anlägga konstgräsplaner, för föreningar och spontanidrott, på Wättinge bollplan och på Brevik.
 • Utveckla fritidsgårdsverksamheten
 • Hindra avgiftsökningar som stänger ute barn och ungdomar från exempelvis simhall och kulturskola.
 • Värna Tyresös profil som en musikkommun genom att behålla musikklasser samt ge bra förutsättningar för band som vill spela och ungdomar som vill dansa.
 • Se till att teaterverksamhet får utrymme som krävs för sin verksamhet.
 • Tillgängliggöra närradions kulturskatt för alla medborgare.
 • Ge alla skolor en kulturpeng och garantera kvaliteten på skolbiblioteken.
 • Anlägga naturlekplatser samt en centrumnära parklek.
 • Öka insatserna för en bra miljö vid kommunens badplatser.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-12 10:41