Fler i jobb och minskade klyftor - Ingen ska lämnas efter

 

 

A

rbetslösheten och utanförskapet har ökat kraftigt i Sverige. Delvis beror det på en internationell nedgång. Men passivitet har förstärkt nedgången.

Socialbidragsberoendet och klyftorna har ökat kraftigt samtidigt som framförallt ungdomar hamnat utanför. Redan syns det tydligt hur antalet barn som far illa och som är i behov av stöd från socialtjänsten ökar kraftigt. Vi vill stärka de förebyggande insatserna, alltifrån skolan till socialtjänst och föreningsliv, för att minska de framtida behoven av dyr barn- och ungdomsvård.

 

Medan många andra kommuner jobbat för att försöka minska arbetslösheten så har Tyresö varit förvånansvärt passiv under de gångna åren. Vi har presenterat förslag som skulle tidigarelägga investeringar, öka utbildningsinsatser, hindra stoppet i bostadsbyggande, underlätta för lokala småföretag samt hindra uppsägningar i välfärdens kärna. Allt har avvisats - alltmedan arbetslösheten har vuxit.

 

Vi vägrar tro att jobben är någon annans ansvar. Därför kommer vi att jobba aktivt i kommunen med jobben. Precis som vi tror att kunskap är ett viktigt sätt att hindra ungdomar från att bli arbetslösa i framtiden tror vi att utbildning nu är det kanske viktigaste sättet att få de som idag hamnar i arbetslöshet att kunna ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.

 

Vi är övertygade om att alla behövs i arbete eller utbildning. Därför tänker vi inte nöja oss med att alltför många med utländsk bakgrund aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Vi kommer öka insatserna för integration och börja med jobben.

 

Tyresö behöver fler arbetsplatser. Vi vill locka hit kunskapsföretag och miljöinriktade företag och underlätta för de som redan är här. Ett första steg är att utveckla området kring Tyresö gymnasium till ett Campus-område där olika utbildningsformer befruktar och utvecklar varandra.

 

Därför vill vi;

 • Kommunen ska aktivt söka upp de som är arbetslösa och erbjuda utbildning i stället för passivitet.
 • Stärka socialtjänsten för att motverka utanförskap.
 • Öka utbudet av distansutbildningar i samverkan med högskolor.
 • Avskaffa avgifterna i vuxenutbildningen - det ska inte kosta att utbilda sig.
 • Ge studieförbunden möjlighet, genom goda ekonomiska villkor, att både öka kunskapen och förbättra förutsättningarna för det civila samhället i Tyresö
 • Stoppa uppsägningar inom skola, förskola, äldre- och handikappomsorg.
 • Skapa, tillsammans med arbetsförmedlingen och företagarna, ett jobbtorg i Tyresö.
 • Snabba på fakturabetalningar till lokala småföretag. De ska inte behöva vara bank till kommunen.
 • Öka attraktiviteten i Tyresö gymnasium genom att rusta skolan, skapa Campus Tyresö och öka samarbetet med det lokala näringslivet.
 • Med grund i våra satsningar på skolan i Tyresö ska kommunen marknadsföras som en kunskapskommun och därigenom öka mängden företag med grund i kunskaps- och miljöekonomin.
 • Ingen ska behöva säga nej till ett jobb för att det inte finns barnomsorg. Kommunen ska kunna garantera det – även på kvällar och helger.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-12 10:47