När du är trygg är vi trygga

 

E

n stängd polisstation symboliserar arbetet med trygghet i Tyresö under den mandatperioden som varit. Vi vill öppna den. Vi vill att polisen blir mer synlig – inte minst mot barn och ungdomar. Därför kommer vi genomföra det förslag som socialdemokraterna nationellt avsatt pengar för – kontaktpoliser för varje skolor.

 

Vi vill jobba mer aktivt med trygghetsfrågor. Det handlar om belysning och byggnadsfrågor. Det är en fråga om trygghet för yngre och äldre i offentliga miljöer. Vi ska visa att organiserad och tyngre brottslighet inte är välkomna i kommunen. Tryggheten för kvinnor som utsätts för våld i hemmet ska stärkas genom ett närmare samarbete mellan kommun, kvinnojour och polisen. Drogmissbruk ska bemötas tidigt. En speciell plan ska upprättas för att minska bilinbrott.

 

Därför kommer vi;

  • Kräva en öppen polisstation i Tyresö.
  • Inrätta en kommunal trygghetsjour dit medborgare ska kunna anmäla passager och platser som känns otrygga.
  • Öka belysningen för att öka tryggheten. Ett exempel är Wättinge gårdsväg.
  • Ge stöd för verksamheter där äldre ungdomar är goda förebilder för yngre på helger och kvällar, som exempelvis Lugna gatan eller Nattpolarna.
  • Varje skola ska ha en egen kontaktpolis.
  • Kommunen ska fullfölja arbetet med säkra skolvägar.
  • Kommunen ska aktivt använda förköpsrätt och andra verktyg för att hindra att grov och organiserade brottslighet etablerar sig i kommunen.
  • Stödet till kvinnojouren ska stärkas.
  • Arbetet mot alkohol och droger bland ungdomar ska stödjas.
  • En plan mot klotter, skadegörelse och bilinbrott ska tas. I en sådan finns åtgärder som handlar om mer belysning, kamerabevakning av offentliga lokaler och inhägnader.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-12 10:37