Tyresö ska vara en bra arbetsgivare

 

V

år personal är kommunens viktigaste tillgång när det gäller att erbjuda bra verksamhet. Därför ska vi vara en arbetsgivare som gör det attraktivt att jobba här. I detta ligger möjligheter till kompetensutveckling, trygga arbetsformer och jämställda arbetsvillkor.

Alltför ofta har personalen, inte minst inom välfärdens kärna, fått bära bristfälliga ekonomiska satsningar. Med de stora satsningar vi nu gör ska förutsättningarna att kunna leverera ett bra resultat bli större. Då kan också ekonomiska vinster göras i minskade sjuktal.

 

Tyresö ska vara en kommun för alla. Därför ska det inte finnas några direkta eller indirekta hinder för människor med utländsk bakgrund att jobba i kommunen. Därför vill vi att kommunen prövar anonymiserade ansökningar för att se om det finns någon form av diskriminering. Vi vill också utbilda i mångfald.

 

Därför kommer vi jobba för;

  • Att heltid ska vara en rättighet – deltid en möjlighet.
  • En vikariepool i första hand i hemtjänsten – för att öka tryggheten och kvaliteten.
  • Insatserna för kompetensutveckling ska öka.
  • Arbetet för jämställda löner fortsätter.
  • Anonymiserade ansökningar ska prövas för att hindra diskriminering.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-12 10:36