Tyresö ska vara nära både staden och naturen

 

Vi som har valt att bo i Tyresö gör det för närheten till naturen och storstaden. Så vill vi att det ska fortsätta vara. Vi vill göra närheten och tillgängligheten större. Där allmänna naturområden inte är tillgängliga vill vi öppna upp dem. Alltför mycket av Tyresös vatten är utom räckhåll för allmänheten. Tyresö behöver fler strandpromenader. 
 

Alltfler kommer vilja bo i Tyresö. Inte minst handlar det om våra ungdomar som vill flytta hemifrån och bo kvar i den kommun som de vuxit upp i. Det är i grunden bra och vi ska se till att de kan hitta en bostad. Det får dock inte ske på bekostnad av Tyresös natur och gröna karaktär.

 

Därför kommer vi vara väldigt skeptiska till planer som minskar tillgången till grönområden. Vi kommer också kritiskt granska alla förslag som förtätar befintliga områden om det inte går att garantera tillgången till natur.

I konflikten mellan rätten att disponera sin egen mark och ett områdes karaktär kommer vi att med respekt för äganderätten vara restriktiva med att bevilja avstyckningar.

 

Men när fler bor i kommunen ökar också kraven på transporter, ca 15 000 tyresöbor pendlar varje dag. Busstrafiken behöver förbättras. Vi kommer motsätta oss dyra skrytprojekt som NK-expressen inne i stan och slåss för busstrafik som gör att ingen behöver stå upp på motorvägen.

Vi ska öka framkomligheten på Tyresövägen.

 

Därför kommer vi;

  • Värna naturområden i arbetet med nya detaljplaner
  • Vid nybebyggelse ska skog och grönområden bevaras så långt som möjligt. Målet ska vara att ersätta varje träd som behövs tas ned med ett nytt.
  • Jobba aktivt med att göra vattnet tillgängligt för fler. Strandpromenader och strandnära parker ska prioriteras i planarbetet.
  • I samverkan med Tyresö Bostäder och andra bostadsföretag/föreningar rusta upp nedslitna miljöer i anslutning till bostadsområden.
  • Verka för att SL verkligen kan garantera sittplats och ökar bussutbudet, framförallt när det gäller turtäthet i rusningstrafik.
  • Medverka till att områden som idag är utan bussförbindelse får sådan. Främst står att ansluta Skälsätra till bussförbindelse.
  • Trängseln på Tyresövägen ska minskas. Flera åtgärder vidtas där byggandet av ett tredje körfält är en viktig långsiktig del.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-12 10:42