Vi drar vårt strå till stacken - insatser för ett bättre klimat

 

N

är tidningen Miljöaktuellt rankade miljöarbetet i landets kommuner kom Tyresö på en föga hedrande 224 plats (av 290 kommuner). Det är en bra illustration på den ofta låga ambition som länge har präglat miljöarbetet i Tyresö under denna mandatperiod. Tillsammans med övriga oppositionspartier har vi konsekvent försökt höja ambitionerna.

Vi vill att Tyresö ska dra sitt strå till stacken för att uppnå de globala klimatmålen. Det innebär dels att kommunen i sin egen verksamhet måste skärpa kraven men också att kommunen ska underlätta för kommunens invånare att ta ett miljöansvar i vardagen.

 

Tyresö ska hushålla med energi. Dels genom att undvika att bygga mer lokaler om det bättre går att använda befintliga. Dels genom att nya lokaler ska byggas mer energieffektivt.

Maten som serveras i kommunala verksamheter ska vara god, närande och belasta klimatet så lite som möjligt.

Ändliga resurser ska hanteras på bästa möjliga sätt. Därför ska det vara enkelt att återvinna. Vi vill utveckla en hushållsnära insamlingen av olika fraktioner.

Våra sjöar och hav ska skyddas genom hårdare regler för vatten och avlopp.

 

Det innebär exempelvis byggande i enlighet med de principer som används i passivhus. Varje investering ska bedömas utifrån en långsiktig nytta och kostnad. Där det bedöms rimligt ska fastigheter och lokaler förses med solceller, bergvärme eller värmeväxlare. El som används i kommunen ska vara förnyelsebar. Vi ska se över, och samordna, transporter till och från kommunala verksamheter för att minska miljöpåverkan. Medborgarnas möjligheter att förflytta sig miljövänligt ska förbättras.

 

Därför ska vi;

 • Successivt förse kommunala fastigheter med solceller, värmeväxlare eller bergvärme.
 • Bara köpa el från förnyelsebara energikällor.
 • Ställa krav på hög energieffektivitet, motsvarande passivhus, vid nybyggnationer av såväl kommunala lokaler som bostadshus.
 • Nå det nationella målet om 25% ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter under mandatperioden och förbättra kvaliteten på maten genom ett konsekvent arbete för minskad användning av halvfabrikat.
 • Alltid erbjuda klimatvänliga vegetariska alternativ.
 • Förenkla avfallshanteringen och exempelvis samla in biologiskt avfall till biogasproduktion direkt vid hushållen.
 • Kräva tätare tömning och insatser mot nedskräpning vid uppsamlingsställen.
 • Minska utsläppen från vatten och avlopp genom skärpt tillsyn och särskilda vatten- och avfallsplaner i de områden där det kommer ta lång tid att få fram kommunalt vatten och avlopp.
 • Verka för förbättrad kollektivtrafiken genom ökad turtäthet och bättre tvärförbindelser.
 • Verka för att det etableras en mack med biogas i Tyresö.
 • Anta en cykelpolicy som förbättrar förutsättningarna genom bättre skyltning, fler ställ och pumpar samt insatser för att koppla ihop vårt cykelbanenät med andra kommuners.
 • Skärpa miljökrav i upphandlingar.
 • Bli en fairtrade-kommun, sätta upp utsläppsmål och klimatkompensera våra egna utsläpp.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-12 10:46