Vi ska göra mer för jobb och bostad till Tyresös unga

 

 

D

et borde vara en rättighet att kunna försörja sig själv genom ett eget arbete.

Vi vill öka insatserna för de ungdomar som hamnat i arbetslöshet. Här är alla de insatser vi föreslagit under kunskaps- och jobbavsnitten viktiga delar. Tillsammans utgör de grunden för vårt paket mot ungdomsarbetslöshet. Vi vägrar att se på när en ungdomsgeneration fastnar i arbetslöshet. Vi tänker inte låta någon vänja sig vid passivitet, därför ska det alltid finnas ett alternativ som heter utbildning eller praktik. Därför vill vi också skapa fler kommunala sommarjobb till kommunens ungdomar.

 

Det borde vara en rättighet att kunna bo.

Tyresö har under den nuvarande borgerliga kommunledningen sett allt färre hyresrätter vilket gör att fler ungdomar får bo kvar hemma allt längre. Inte sedan mitten på 80-talet har det funnits så få hyresrätter – samtidigt som antalet unga ökat - vilket gör att antalet ungdomar i bostadskön är rekordstort. Vi vill ändra det genom att öka antalet hyresrätter. För att få ner kostnaderna och hyrorna vill vi pröva kooperativa hyresrätter, samverkan mellan olika byggprojekt, minskande kommunala exploateringskostnader och krav på privata byggare att också bygga hyresrätter.

På sikt ska Tyresö införa en ungdomsbostadsgaranti liknande den som Sundbyberg har idag.

 

Ungdomar är mer än andra i behov av fungerande kollektivtrafik. Gymnasieelever ska få busskort för transporter till och från skolan. Den diskriminerande avståndsgränsen ska tas bort.

 

Därför kommer vi;

  • Arbeta fram ett särskilt paket av insatser mot ungdomsarbetslösheten
  • Se till att det påbörjas minst 200 nya hyresrätter mellan 2010 och 2014.
  • Planera för att införa en ungdomsbostadsgaranti i Tyresö.
  • Ge alla, inte bara några, gymnasieelever busskort.
  • Erbjuda minst 300 av de ungdomar som inte hittar sommarjobb på annat sätt ett kommunalt sommarjobb.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-12 10:48