Ändringsbudget ger Tyresö 8,3 miljoner

Flyktingkrisen innebär en ansträngning och en enorm uppgift för hela det svenska samhället. Om EU-länderna skulle samarbeta och dela på ansvaret så är situationen ingen kris för Europa, men det är i grunden ohållbart att Sverige tar ett så mycket större ansvar än andra länder. Likväl måste vi hantera situation

För några månader sedan lade regeringen fram en fullt finansierad budget med ordentliga investeringar för fler jobb, ökat bostadsbyggande och tillskott till välfärden. Den 12 november föreslog regeringen dessutom en ändringsbudget som innehåller ökat stöd till kommuner, landsting och det civila samhället på sammanlagt 11 miljarder kronor. För Tyresö innebär det 8,3 miljoner kronor. Tillskottet är ett resultat av en blocköverskridande uppgörelse för att hantera den pågående flyktingkrisen. För oss socialdemokrater är det självklart att räcka ut handen i utmanande tider och söka breda överenskommelser – det bidrar till trygghet och stabilitet.

Att så många människor nu söker tillflykt till vårt land har skapat en ansträngd situation i många kommuner och landsting. Regeringen tar detta på största allvar. I ett ansträngt läge är det nödvändigt att prioritera – vård, skola och omsorgen av våra barn och äldre ska värnas.

De extra resurserna går därför direkt ut till kommuner och landsting. Framförallt till kommuner med många barn. Förslaget är att pengarna ska vara tillgängliga redan innan jul och kunna användas för att täcka ökade kostnader både i år och nästa år.

Det civila samhället och alla frivilliga gör en stor insats och bidrar med både stöd och viktiga sociala kontakter. För att mer sådant arbete ska kunna göras får det civila samhället 200 miljoner kronor extra.

Regeringen mobiliserar nu alla samhällsaktörer och ser till att ansvaret delas av fler. Att skjuta till resurser för att kommuner och landsting ska kunna ta hand om både dem som kommer nu, och dem som bott här sedan länge, det är att ta ansvar i en svår tid.

Magdalena Andersson, finansminister (S)
Anita Mattsson, Oppositionsråd Tyresö (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-16 12:38