Giftfri förskola

Vi omges av alltfler gifter i vår vardag. Miljögifter som förbjöds på 70-talet finns fortfarande kvar i Östersjön och i våra kroppar. Dessutom tillkommer nya farliga kemikalier i Östersjön – och i våra kroppar. Miljöriskproblematiken är ett hot som är minst lika allvarligt som klimatförändringarna.

Den 6 maj i år sände SVT Folke Rydéns film Den andra vågen. Där låter 30-åriga Cecilia från Värmdö forskare analysera sitt blod efter miljögifter. Hennes kropp visade sig vara full av gifter, gamla och nya. Även Cecilias nyfödde sons blod analyserades vid 12 veckors ålder. Även han var full av miljögifter. Han fick dem som foster. I hans blod finns spår av bland annat PFOA, som finns i fritidskläder. I förhållande till sin vikt har sonen en koncentration PFOA som är 20 gånger högre än mammans. Ämnet misstänks vara cancerframkallande, hormon- och reproduktionsstörande.

Cecilia och hennes son är inte unika, de lever och äter som folk gör mest. Vi bär alla på de här gifterna. Däremot var forskningen unik och gav helt ny kunskap, då detta var första gången i världen som det studerats miljögifter i blodet på ett spädbarn.

Läs hela motionen

Vi yrkar med denna bakgrund att: Tyresö kommun ska utarbeta åtgärdsplaner för en giftfri förskola. Planerna ska innehålla förslag på åtgärder för inventering, sanering, inköp/upphandlingskrav, ersättning av giftiga material med giftfritt material och upprättande av kontrollfunktioner för att undvika nya miljögifter på förskolan.

Tyresö 2013-10-09

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen
Anita Mattsson och Eija Räty

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-18 07:29