Hur ska vi ta emot flyktingar på ett bra sätt i Tyresö?

Vad kan vi göra som parti? Vilka frågor ska vi driva? Vilka organisationer kan vi samarbeta med? Hur ska vi kanalisera kommuninvånarnas engagemangoch solidaritet?

Tisdag 29 sep kl. 19.00Nyfors Kvarnhjulet
Vi bjuder på lite ost och dricka! 

Välkommen till vår diskussion(s)klubb som kommer ta upp aktuella ämnen som vi känner att vi som medlemmar behöver diskutera under fria och trevliga former.

Ta med dig din granne, vän eller politiskt intresserade bekant och kom och gör din röst hörd och ta del av andras kloka argument.Tidigare har vi diskuterat integration, bristen på billiga bostäder, jämlikhet, äldrevård och jobb.

Förslag för ämnen till kommande diskussion(s)klubbar bestämmer vi gemensamt på mötet.

Boka även in 3/11 och 1/12 redan nu.

Välkomna önskar: Ann Sandin-Lindgren och Susann Ronström

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-18 11:08