Detaljplan antagen, granskning inledd av Fornuddsparken

Två alternativ står nu tydliga mot varandra gällande framtiden för Fornuddsparken. 

Vårt socialdemokratiska alternativ tar ansvar inte bara för skola- och äldreomsorgen. Förslagen är också en ansvarsfull ekonomisk hantering med tydlig framtidsinriktning för Trollbäcken och ett förslag där Fornuddsparken utvecklas i en riktning som förstärker den gröna oas den är idag. 

I Trollbäcken är behovet stort av förskoleplatser, grundskoleplatser och äldreboende. Det är inget nytt, vetskapen har funnits länge men den borgerliga alliansen och Tyresös moderater har inte agerat. 

Alliansen vill bygga en ny skola för 700 elever i Fornuddsparkens norra del, den kommer att ta 30 % av parkytan i anspråk. Det är också oklart om den fullstora idrottshallen som planeras får plats inom det området. Förslaget är dåligt utrett och inga kostnadsberäkningar är gjorda (här kan den minnesgode dra paralleller till Nybodaaffären). Det enda vi vet är att det kommer att bli dyrt och leda till högre hyreskostnader och resultatet blir mindre pengar kvar till undervisning och lärare.

En dryg dubblering av antalet elever i skolan kommer att kraftigt öka trafiken i och runt området. Det är redan idag en hårt belastad trafiksituation som skulle behöva förbättras, inte ytterligare försämras. Utredningar visar att området kring skolan riskerar att trafikeras av så många som 1700 fordon/dygn (Mitt I skriver om frågan här).

Vi socialdemokrater vill behålla små skolor nära hemmet, vi vet att de uppskattas av barn och föräldrar. Vi vill utveckla Fornuddens skola på befintlig mark, och vi vill behålla Sofiebergsskolan, och utreda en F-3 skola i Skälsätra. 

Om någon påstår att den nya skolan ska inrymma 700 elever, utan att Sofiebergsskolan ska läggas ner, är man svaret skyldigt vilka elever som i så fall ska gå i den nya skolan. 

Vårt förslag innehåller fler nya förskoleplatser, samt nya äldreboenden, utan att parkmarken behöver tas i anspråk.  Vi tror på att utveckla Fornuddsparken som den gröna oas den är. En park som bebyggs går inte att återställa!

Läs mer om socialdemokraternas förslag.

Ta del av samtliga dokument tillhörande granskningen på kommunens hemsida här.

Sidan uppdaterades senast: 2015-08-11 18:14