Ställ upp i kyrkovalen 2013

Ställ upp i kyrkovalet
Den 15 september 2013 är det kyrkoval. Cirka 5,5 miljoner – alla som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 16 år – har då rösträtt i tre direkta val, kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet på nationell nivå.


Tyresö församling har under denna mandatperiod styrts av socialdemokrater och moderater.  Nu har moderaterna beslutat byta namn till Borgerligt alternativ och då också försöka få med andra borgerliga partier.

Socialdemokraterna i Tyresö ställer självklart upp i kyrkovalet. Till vår kyrkofullmäktigelista vill vi ha många kandidater i alla åldrar och med skiftande erfarenheter. Kyrkovalet 2013 är en chans för oss att prata värderingsfrågor med väljarna och att lägga grunden för valframgångar 2014, både vad gäller valen till kommun, landsting och riksdag och till Europaparlamentet.

Kyrkovalet handlar om kyrkans framtida utveckling. Ska vi ha en öppen folkkyrka, där alla ska kunna känna sig välkomna? Ska vi utveckla verksamhet för barn och unga, erbjuda konserter och träffpunkter för alla och ska vi ha en kyrka som också fungerar som en bra arbetsgivare? Detta är ett urval av frågeställningar, som är aktuella.


Svarar du ja på ovanstående frågor, så ska du delta aktivt så att vi får en kyrka, som ständigt utvecklas i takt med tiden, samtidigt som du ska kunna känna igen dig i vår traditionella kyrka.


Vi behöver en kandidatlista som består av erfarna kyrkopolitiker, men vi behöver också nya. Vi behöver människor med olika bakgrund. Det vi ska ha gemensamt är de värderingar som socialdemokratin står för.

Att vara kyrkopolitiker är ett roligt uppdrag där det gör skillnad att vara socialdemokrat. Och du lär känna Tyresö församling bättre genom alla nya kontakter du får. För att kunna kandidera för oss måste du vara medlem i Socialdemokraterna, tillhöra Svenska kyrkan och senast på valdagen, den 15 september 2013, vara döpt och ha fyllt 18 år.

Vill du vara med? Kan du tänka dig att ta ett uppdrag i kyrkan som förtroendevald? Hör av dig till oss på 7128030, 0705617601 eller sap.tyreso@telia.com.
Vårt mål är självklart att vi ska vinna kyrkovalet!

Tyresö 2013-01-29

Iréne Pierazzi, Gruppledare kyrkogruppen

Kristjan Vaigur, Valledare

Marie Linder, AK ordförande

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-19 20:44