Vårt budgetalternativ 2014-2016

Tisdagen den 28 maj presenterade vi (S) budgetalternativ för Tyresö. Vi gör stora satsningar på förskolan och skolan för fler pedagoger och mindre barngrupper. Vi gör tydliga satsningar för att fler ska kunna arbeta och försörja sig själva, och färre i bidragsberoende. Och vi satsar på förebyggande arbete för att minimera de som  hamnar i utanförskap. Däremot sparar vi hårt på central förvaltning, centrala lokalkostnader och administration.

Läs den gärna!

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-29 07:28