Odemokratiskt

Bakgrunden till folkomröstningen om chockhöjningen av avgifterna är den odemokratiska hanteringen från majoriteten i kommunen. Inget av de borgerliga partierna sa någonting om den planerade höjningen i valrörelsen. Tvärs om – det enda partiet som nämnde avgifter skrev att omsorgen ska vara skattefinansierad. Inget av partierna bekände heller färg vare sig på kommunens hemsida eller på utfrågningar som ordnades av pensionärsorganisationerna. Företrädare för alliansen har däremot sagt offentligt (bl a på fullmäktigesammanträden) att man redan innan valet faktiskt hade planer på att höja avgifterna. Ett par månader efter valsegern las det färdiga förslaget på bordet och ett halvår senare var taxan höjd. Till den som tycker att ljuga är ett för starkt ord kan man åtminstone säga att väljarna medvetet fördes bakom ljuset.