Onödig

Avgiftshöjningarna kommer att inbringa 1,5 miljoner kronor per år till kommunen. Det är en promille av kommunens totala omsättning. Jämför det gärna med att kommunen 2011 gjorde ett överskott med 95 miljoner kronor. Det kan också visa sig kosta mer än det smakar; Om en person som på grund av kostnaderna avstått från trygghetslarmet skulle falla och skada sig skulle det kunna resultera i att denne är i behov av särskilt boende tidigare än vad som annars skulle vara nödvändigt. Förutom att det höjer livskvalitén hos den enskilde så kostar det särskilda boendet 500 000 kronor per år för kommunen. En besparing som alltså riskerar att bli en fördyring. Onödigt eller dumsnålt? Välj själv.