Orättvis

Det är i grunden tre rejäla förändringar som genomförts i det nya avgiftssystemet.

  • Det första är att trygghetslarmet nu kostar 3000 kronor per år, tidigare ingick det avgiftsfritt i hemtjänsten. Det har lett till att flera har frånsagt sig trygghetslarmet, andra avstår istället från tvätt och städning. Hur många är svårt att veta för det har majoriteten valt att inte ta reda på. Det som därutöver inte går att ta reda på är hur många som framöver inte kommer att skaffa trygghetslarm på grund av kostnaden. Trygghetslarmet kommer att inbringa närmare 1 miljon kronor per år.
  • Den andra höjningen är att ta ut mer av den s k maxtaxan än tidigare. Varje insats prissätts, och tidigare togs 60 % av maxtaxan ut, men nu höjs nivån till 100 %. Att ha råd med insatser från hemtjänsten skulle kunna leda till att den äldre kan bo kvar hemma längre istället för att flytta till särskilt boende som är betydligt dyrare för kommunen. Att höja nivån på avgifterna inom äldreomsorgen kommer att inbringa drygt en halv miljon.
  • Det tredje är en ny avgift om 500 kronor per månad för klientombud för funktionsnedsatta. Den här gruppen har extremt låga eller inga inkomster alls, varför man inte har något lagligt utrymme att ta ut avgift (den enskilde har rätt att behålla en summa motsvarande socialbidrag när hyran är betald). Avgiften ger alltså inga intäkter, utan spär möjligen på känslan av utanförskap.

Allt som allt ger alltså avgiftshöjningarna intäkter till kommunen på ca 1,5 miljoner kronor per år. Detta ska tas från en grupp människor som jobbat ett yrkesliv, betalat skatt, och nu riskerar att inte har råd med den omvårdnad de faktiskt behöver. Det är djupt orättvist.