En politik för framtidens Tyresö

Anita Mattsson - Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Tyresö.Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det Tyresö vi vill skapa imorgon. Vi vill vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Tyresö står inför idag. Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i tyresöpolitiken. Vi brinner för att förverkliga vår vision: att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Vi älskar Tyresö och är stolta över vår kommun. Men under alltför lång tid har vi sett att utvecklingen i Tyresös skolor går åt fel håll. Kunskapsreslutaten sjunker. Inom äldreomsorgen har kvaliteten kraftigt församrats samtidigt som avgifterna blivit så höga att många gamla med stora behov inte längre har råd med den vård de förtjänar.

Tyresö behöver en nystart. Vi socialdemokrater har i redovisat förslag som skulle kunna bryta utvecklingen. Vi vill öka investeringar i utbildning, klasserna i tidigare årskurser ska minskas liksom barngrupperna i förskolan, stödet till skolor med stora behov ska stärkas och elever som behöver stöd för att uppnå kunskapsmålen ska garanteras läxläsningshjälp och sommarskola. Lärare och rektorer ska få bättre förutsättningar att utöva sitt yrke.

En socialdemokratisk politik kommer att sätta jobb, kvalitet och trygghet före nya privatiseringar. Så skapar vi ett bättre Tyresö. För alla.

Den politik vi driver finns fastlagd av våra medlemmar, du kan läsa om den i vårt politiska handlingsprogramDu kan också läsa våra budgetalternativ, eller läsa om vilken politik vi driver i kommunen.

 

Framtidspartiet i Tyresö