Att studera i Tyresö

Gymnasiet står inför stora utmaningar och förändringar. Det fria gymnasievalet ger eleverna ett stort utbud av skolor och program att välja mellan. Samtidigt uppgår antalet sökande till drygt 21 000 och antalet utbildningsplatser till 26 000, alltså ett överskott på ca 5 000 platser. Av våra elever i årskurs 9 här i Tyresö söker sig numera ca 75 % till gymnasieskolor utanför Tyresö. Det har medfört, att 2014 hade Tyresö gymnasium ca 630 elever jämfört med ca 1 300 för tio år sedan.

Vi har idag ett gammalt gymnasium, som inte klarar den konkurrens som vuxit fram i omvärlden. Det finns mycket i vårt gymnasium, som är positivt men helheten räcker inte till.

Majoritetens oförmåga att agera under flera år har lett till en negativ spiral för gymnasiet. Vi vill så snabbt som möjligt få fram ett beslut om Tyresö gymnasium och Campus Tyresö. Vi vill ge våra ungdomar ett attraktivt gymnasium i en kreativ lärmiljö och nu måste processen komma i mål!

Vi vill se ett Campus Tyresö som kan samla gymnasium, vuxenutbildning, högskoleverksamhet och arbetsmarknads- och näringslivskontakter i ett förenat koncept. Där vill vi skapa en sammanhållen lärmiljö med en naturlig samverkan mellan gymnasiet och C3L, kompletterad med närheten till högskola och kontakter med arbetsmarknaden och näringslivet.

Antalet ungdomar som saknar gymnasiekompetens har ökat oroväckande under senare år.  I genomsnitt lämnar ca 30 % av eleverna gymnasieskolan utan slutbetyg. Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsresultat och chans på arbetsmarknaden. En elev som fullföljer gymnasiet med låga eller medelgoda betyg har med ungefär dubbelt så stor sannolikhet jobb vid 24 års ålder än en person som hoppat av gymnasiet.

Vi ser också i Tyresö ett behov av satsning på de dessa ungdomar. I dag krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb och för att klara sig i ett allt mer komplext och kunskapsintensivt samhälle. Vi menar, att det måste finnas utökade möjligheter för de elever som behöver extra stöd på vägen att också få det. En sådan möjlighet är att komplettera sina studier via extra studier under sommaren via tillgång till ett sommargymnasium.

En viktig aktör i sammanhanget är C3L, som har en hög kompetens inom vuxenutbildning. Vi vill se en tydlig satsning på området med målet att nå alla som lämnat gymnasiet utan gymnasiekompetens för att bryta utvecklingen. Vi vill också kraftigt höja antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.

Socialdemokraterna vill, att det införs utbildningskontrakt för unga arbetslösa som saknar gymnasieutbildning. Syftet är att hjälpa unga till jobb och praktik och att samtidigt betona det egna ansvaret för att göra sig anställningsbar genom gymnasiekompetens. Kontraktet vänder sig till den som är arbetssökande, under 25 år och inte har fullgjort gymnasiet och innehåller en mix av utbildning, deltidsarbete och praktik. Ersättning villkoras med att den unge fullföljer kontraktet, som innebär att man slutför en gymnasieutbildning.

Målinriktade studier;

  • Skapa ett attraktivt Campus Tyresö där ett nytt Tyresö gymnasium och C3L finns i kreativ samverkan med högskola, näringsliv och övrig arbetsmarknad.
  • Öka utbudet av distansutbildningar i samverkan med högskolor.
  • En kraftig ökning av vuxenutbildningen
  • Erbjuda elever som behöver det ett sommargymnasium
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-14 14:20