Tyresö ska vara en bra arbetsgivare

Vår personal är kommunens viktigaste tillgång när det gäller att erbjuda bra verksamhet. Därför ska vi vara en arbetsgivare som gör det attraktivt att jobba här. I detta ligger möjligheter till kompetensutveckling, trygga arbetsformer och jämställda arbetsvillkor.

Alltför ofta har personalen fått kompensera för bristfälliga budgetar. Med de stora satsningar vi nu gör ska förutsättningarna att kunna leverera ett bra resultat bli större. Då kan också ekonomiska vinster göras i minskade sjuktal.

Tyresö ska vara en kommun för alla. Därför ska det inte finnas några direkta eller indirekta hinder för människor med utländsk bakgrund eller funktionsnedsättning att jobba i kommunen. Vi vill att kommunen prövar anonymiserade ansökningar för att undvika varje form av diskriminering.

 

Därför kommer vi att jobba för;

  • Erbjuda alla anställda heltidstjänster.
  • Kommunen bör tillämpa tillsvidareanställningar och minimera vikariat
  • Insatserna för kompetensutveckling ska öka.
  • Arbetet för jämställda löner intensifieras.
  • Anonymiserade ansökningar ska prövas för att hindra diskriminering. 
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-14 14:25