Inledning - Framtidens Tyresö

Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle, som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla potential. Vi vill skapa ett samhälle, som bygger på jämlikhet och solidaritet som skapar tillit, bättre hälsa, högre skolresultat och ökad trygghet. Vi vill se samarbete som gynnar en stark ekonomisk utveckling och ger fler möjligheter till eget jobb och egen försörjning.

Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället. Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar, utan att det skadar vår gemensamma miljö.

Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Tyresö. Då måste vi bryta utvecklingen, som vi har sett de senaste åren med sjunkande skolresultat och kvalitetsbrister i äldreomsorgen. Nu krävs en framtidsinriktad politik, som gör Tyresö till en ännu bättre kommun att leva i.

Det kräver investeringar i skola och utbildning, Vi vill att alla elever ska nå kunskapsmålen i grundskolan. Med en socialdemokratisk ledning kommer därför kraftiga satsningar att göras på skolan och förskolan. De lägre årskurserna minskas med upp till fem barn per klass. Även barngrupperna i förskolan och på fritidshemmen ska minskas. Fler lärare och pedagoger kommer att anställas. Vi anser också att barnen ska kunna fullgöra sin arbetsdag på skoltid.

Tyresö behöver en politik för att skapa fler jobb. Ingen, som kan jobba ska behöva leva på socialbidrag, eller försörjningsstöd, som det numera heter. Vi kommer att satsa på Resursjobb, ett mycket framgångsrikt koncept för att få människor från bidragsberoende till egen försörjning. Vi kommer också att göra en satsning på sommarjobb, där alla ungdomar som vill ska få jobba.

Ökad jämlikhet ger fler jobb och bättre ekonomisk utveckling. Det ska alltid krävas av den enskilde att man gör rätt för sig efter bästa förmåga. Men var och en ska också veta, att samhället fungerar och därför kommer vi att satsa på förebyggande insatser i det sociala arbetet.

Äldre ska få insatser efter sina behov av utbildad personal och ha ett inflytande över hur omsorgen ska ges, oavsett om det är insatser via hemtjänsten eller i särskilt boende. Vi kommer att låta kvalitet i äldreomsorgen gå före nya privatiseringar. Tyresö står inför ökade behov av vård, omsorg och personal och dessa ska vi tillgodose. Den grundläggande kvaliteten ska vara så hög att de äldre inte blir beroende av att deras anhöriga måste går ner i arbetstid för att hjälpa sina föräldrar.

En av framtidens största utmaningar är bostadsfrågan. I Tyresö måste vi planera de områden som byggs och förtätas på ett mer yteffektivt sätt. De politiska direktiven ska vara blandade upplåtelseformer. Under många år har andelen hyresrätter minskat och det får negativa konsekvenser, inte bara för alla de som har behov av en bra bostad, utan för hela samhällsutvecklingen. Vi kommer inte att sälja ut fler hyresrätter utan ser istället ett behov av ännu fler. Vi kommer under mandatperioden att påbörja byggandet av 500 nya hyresrätter i Tyresö. Tyresö behöver bostäder, som är anpassade för såväl yngre som äldre och som dessa grupper har råd att efterfråga.  Vi kommer också att bygga andra upplåtelseformer såsom bostadsrätter, gärna också kollektivhus och kooperativa hyresrätter. Moderna bostäder med högt ställda energikrav. För att kunna förnya delar och underlätta stadsplaneringen i kommunen kommer vi att se till att en plan för strategiska markförvärv utarbetas.

Alla satsningar förutsätter en klok och ansvarsfull ekonomisk politik. Att ha ordning och reda på ekonomin är grundläggande. Vi kommer inte att fatta beslut om investeringar utan noggranna underlag. Den bristande kostnadskontroll som präglade bygget av Nyboda skola ska aldrig kunna ske igen. Och det som byggts måste underhållas.

I ett socialdemokratiskt Tyresö kommer vi att styra om kursen. Vi gör satsningar på utbildning och jobb. Vi ser inte våra äldre som en handelsvara, utan vi garanterar trygghet. Vi vågar se problemen, som finns idag och vi har idéer och lösningar. Vi vågar prioritera. Det duger inte att vara trött och idéfattig om man ska styra en kommun som Tyresö. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-26 16:21