När du är trygg är vi trygga

Vi vill jobba mer aktivt med trygghetsfrågor. Det kan handla om belysning och byggnadsfrågor, som är en fråga om trygghet för yngre och äldre i offentliga miljöer. Vi ska visa att organiserad och tyngre brottslighet inte är välkomna i kommunen. Tryggheten för kvinnor som utsätts för våld i hemmet ska stärkas genom ett närmare samarbete mellan kommun, kvinnojour och polisen. Drogmissbruk ska bemötas tidigt.

 

En lugnare vardag;

  • Inrätta en kommunal trygghetsjour dit medborgare ska kunna anmäla passager och platser som känns otrygga.
  • Öka belysningen för att öka tryggheten. Ett exempel är Wättinge gårdsväg.
  • Ge stöd för verksamheter där äldre ungdomar är goda förebilder för yngre på helger och kvällar.
  • Kommunen ska fullfölja arbetet med säkra skolvägar.
  • Kommunen ska aktivt använda förköpsrätt och andra verktyg för att hindra att grov och organiserade brottslighet etablerar sig i kommunen.
  • Stödet till kvinnojouren ska stärkas.
  • Arbetet mot alkohol och droger bland ungdomar ska stödjas.
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-14 14:25