Visa:

Utveckling av Trollbäcken istället för inskränkning av Fornuddsparken

2015-09-17
Med anledning av debatten kring bristen på äldreboenden, skolor och förskoleplatser har ...

Kulturlyft i skolan

2015-08-20
Anita Mattsson (S), Karin Ljung (S) samt Janncie Rockstroh (S) har skrivit en motion om kulturlyft ...

Årets pedagog

2015-08-20
Jannice Rockstroh (S) och Martin Nilsson (S) har lämnat in en motion som syftar till att enligt SKL ...

Ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan

2014-11-27
Jannice Rockstroh (S) och Anita Mattsson (S) lämnar in en motion om att ge alla barn i Tyresö rätt ...

Policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning

2014-11-27
Alfonso Morales (S), Jannice Rockstroh (S) och Kristjan Vaigur (S) lämnar in en motion om policy ...

Bostäder och mark för framtida behov

2014-10-23
Anita Mattsson (S) och Kristjan Vaigur (S) lämnar in en motion om bostäder och mark för framtida ...

Fotbollsprofil på Tyresö gymnasium

2014-05-08
Anita Mattsson (S) och Kristjan Vaigur (S) lämnar in en motion om fotbollsprofil på Tyresö ...

Genomlys behovet inom individ- och familjeomsorgen

2013-12-12
Susann Ronström (S), Carl-Johan Karlson (S) och Anita Mattsson (S) lämnar in en motion om ...

Äldreomsorg på finska

2013-12-12
Susann Ronström (S), Eija Räty (S) och Carl-Johan Karlson (S) lämnar in en motion om äldreomsorg på ...

Öka ambitionen av ekologisk mat

2013-12-12
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) lämnar in en motion om att öka ambitionen av ekologisk ...
Föregående 1 2 3 4 Nästa