Visa:

Framtiden för Tyresös musikklasser

2012-06-14
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Ann-Christine Svensson Musikklasserna ...

Oron över förändringar i musikklassernas inriktning

2012-06-07
Fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Ann-Christine Svensson De senaste veckorna ...

Inför Nyboda skolas ”nystart”

2012-06-07
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Ann-Christine Svensson Nyboda skola ...

Den nya simhallen

2012-05-10
Fråga till kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl I tidningen Mitt i Tyresö har vi kunnat ...

Kommer Tyresö följa upp sociala och etiska krav vid upphandling?

2011-03-23
Fråga till kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl SKL Kommentus inköpscentral har frågat om ...

Var fjärde barn får förskoleplats på utsatt tid - dags för åtgärder

2011-03-23
Interpellation till Ann-Christine Svensson, Barn och utbildningsnämndens ordförande Angående ...

Barnfattigdomen ökar - vad tänker socialnämndens ordförande göra för att alla barn ska få en bra start i livet?

2011-03-23
Till ordförande i Socialnämnden Interpellation Barnfattigdomen är större än någonsin under månget ...