Visa:

Bevara och utveckla Kumla Herrgård

image
2015-12-01
Tyresö har ett ansvar gentemot medborgare att utveckla Kumla Herrgård,en av tre kvarvarande ...

Reservation kostutredning

2015-09-01
Socialdemokratiska gruppen i Barn och utbildningsnämnden har skrivit en resarvation om den nya dyra ...

§ 39 Kvalitetsenhetens årsrapport 2014 Tillsyn och granskning

2015-03-26
För att säkerställa att förskolorna gör den barnkonsekvensanalys de bör göra ur ett barnperspektiv ...

§ 160 Regional bedömning av behovet av nya bostäder – KS 2012-10-23

2012-11-09
Tyresö kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Stockholms läns landstings bedömning av ...

§ 151 Höjning av förbehållsbeloppet för äldre i Tyresö – KS 2012-10-23

2012-11-09
Den 14 april 2011 beslutade kommunfullmäktige att förändra taxan inom äldreomsorgen och omsorgen om ...

§ 164 Svar på motion ”Projekt Arbetslinjen” – KS 2012-10-23

2012-11-09
Kommunstyrelsen kommer att föreslå att vår motion om Arbetslinjen ska avslås av kommunfullmäktige. ...

§ 147 Nämndplan för samhällsbyggnadsförvaltningen – KS 2012-10-23

2012-11-09
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen valde att inte delta i beslutet om nämndplanen 2013 för miljö- ...

(s) Om kommunen 2011: När majoriteten äntligen gör nåt så gör de fel!

2012-04-25
§ 31 Årsredovisning för Tyresö kommun 2011 – KF 2012-04-16 Tyresö kommun redovisar återigen ett ...

Remissvar på förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013-2015

2012-04-04
Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-23   Särskilt yttrande till § 12, ...

Remiss fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

2012-04-04
Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-23   Särskilt yttrande till § 13, ...
Föregående 1 2 3 4 Nästa