§ 151 Höjning av förbehållsbeloppet för äldre i Tyresö – KS 2012-10-23

Den 14 april 2011 beslutade kommunfullmäktige att förändra taxan inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Den nya taxan slår hårt, främst för personer med lägre inkomster. Många har avsagt sig omsorg för att de inte längre har råd, och hur många som framöver avstår p g a kostnaderna är svårt att veta. Pensionärsorganisationerna PRO och SPF slog larm om detta, och därefter följde en namninsamling tillsammans med bl a oppositionspartierna med krav om folkomröstning i frågan.

 I folkomröstningen, som ska vara rådgivande, deltog närmare 10 000 tyresöbor, och hela 83 procent av de som röstade sa nej till den nya taxan. Ett tydligare besked är svårt att få. 

Vi har tidigare påtalat att majoriteten vidtagit åtgärder som lett till ett lågt valdeltagande. Det är allvarligt ur ett demokratiskt perspektiv. Efter den rådgivande folkomröstningen valde majoriteten att ignorera resultatet och behålla den nya taxan, trots det tydliga beskedet från väljarna. Det är förbluffande! 

Givetvis bör ett så tydligt valresultat följas, och taxan återställas. En av åtgärderna skulle således vara att ta bort den nya avgiften på klientombud. Den har visat sig kosta mer än den smakar. Administrationen av den nya avgiften är dyrare än vad kommunen får in i avgifter eftersom ett mycket litet antal av dessa personer har någon möjlighet att betala. Nu får alltså tyresöborna via skattsedeln vara med och betala för att ta ut avgiften från våra fattigaste medborgare. 

Några dagar efter valet försökte istället majoriteten blidka väljarna när de meddelade att de skulle höja förbehållsbeloppet med 200 kronor för ensamstående pensionärer. Vi välkomnar den höjningen, men det motsvarar inte på långa vägar vad folkomröstningen handlade om. Kom också ihåg att alliansföreträdare i fullmäktige redan innan folkomröstningen förordade höjning av förbehållsbeloppet, då handlade det om summor mellan 220 och 250 kronor.  

I förslaget till beslut om höjning av förbehållsbeloppet visar det sig nu att det bara är en tillfällig höjning som sker. Pengarna är borta på ett par år. Detta har inte på något sätt kommunicerats, utan återigen trixas det för att föra tyresöborna bakom ljuset. 

Förbehållsbeloppet (miniminivå kvar att leva på) fastställs varje år av staten och indexeras mot prisbasbeloppet. Det innebär i normalfallet att det höjs varje år. 

Formuleringen i beslutet nu är att ”ovanstående belopp” (5223 kronor för ensamstående och 4345 kronor för sammanboende, alltså 200 respektive 100 kronor högre än det som är fastställt av staten) ”föreslås ligga fast tills nytt beslut tas eller lagen föreskriver annat”. Vi ville istället att formuleringen ska vara att de 200 respektive 100 kronor ska vara utöver det av staten fastställda förbehållsbeloppet. Eventuellt också med indexering av de 200 kronorna så att de behåller sitt värde. 

De nuvarande beslutet innebär att vartefter det statliga förbehållsbeloppet höjs så minskar de 200 respektive 100 kronorna med lika mycket. Om förändringen varje år är lika stor som mellan 2012 och 2013, så är konsekvensen att höjningen för ensamstående är borta på drygt 3 år och för sammanboende är den borta på 2 år. 

Tyvärr verkar trixande vara en paradgren för alliansen i Tyresö.

 

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Tyresö 2012-10-30
Anita Mattson
Oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-09 08:06