§ 160 Regional bedömning av behovet av nya bostäder – KS 2012-10-23

Tyresö kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Stockholms läns landstings bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. Landstinget, som har samma borgerliga majoritet som Tyresö kommun, har särskilt bett att alla kommuner ska ha ett antal frågor i åtanke när remissen behandlas, bl.a. hur man ser på förslaget till den regionala bedömningen av behovet av nya bostäder och hur kommunens planer står i relation till det angivna behovet.

 Vi noterar att den borgerliga majoriteten i Tyresö inte anser sig behöva ge några synpunkter på landstingets bedömning av behovet av nya bostäder. Mot bakgrund av det stora uppdämda behovet och en allt större inflyttning förefaller även det s.k. högalternativet på 300 000 nya bostäder till år 2030 långt ifrån tillräckligt. Det tycks baseras på ett behov som utgår mer från förmågan hos bostadssökande att betala höga hyror än från stockholmarnas - inte minst de unga - verkliga behov av bra bostäder.

 Landstingets bedömning av behovet av bostäder saknar överväganden om olika upplåtelseformer, vilket är en brist. Särskilt unga bostadssökande, men också många inflyttande, efterfrågar i första hand hyreslägenhet. Under senare år har andelen hyresbostäder i nybyggnationen blivit allt mindre samtidigt som många hyreslägenheter omvandlats till bostadsrätter.

 För att möta behovet av bostäder krävs en kraftig satsning på byggande av hyreslägenheter av god kvalitet och till rimliga priser. Såväl stat som kommuner måste vidta åtgärder för att åstadkomma detta. Dessvärre visar varken landstingets bedömning eller Tyresö kommuns yttrande någon beredskap för nödvändiga politiska initiativ.

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Tyresö 2012-10-30
Anita Mattson
Oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-09 08:10