§ 164 Svar på motion ”Projekt Arbetslinjen” – KS 2012-10-23

Kommunstyrelsen kommer att föreslå att vår motion om Arbetslinjen ska avslås av kommunfullmäktige. Det är givetvis beklagligt. Motionen föreslår att en modell ska tillämpas för att få friska arbetslösa människor att arbeta istället för att leva på försörjningsstöd. Försörjningsstödet har ökat lavinartat mellan 2008 och 2011, och Arbetslinjen skulle kunna vara ett steg i att mota tillbaka detta. Då lutar sig majoriteten tillbaka och säger att försörjningsstödet är litet i Tyresö jämfört med de flesta andra kommuner. 

Arbetslinjen genomförs nu i andra kommuner, där man ser fördelarna med projektet. I Sigtuna räknar man med stora ekonomiska besparingar, där ingick 163 personer inledningsvis. Där räknar man med att brytpunkten, d v s när samhällets kostnader överstiger besparingarna ligger vid 5 personer. Det räcker alltså med att 5 av 163 ska få ett jobb efter projektet för att det ska vara lönsamt. I Sollentuna genomförs ett liknande projekt, där börjar man med personer som har barn, för att kunna stärka dem i föräldraskapet. Inledningsvis handlar det om 31 personer. 

Trots de goda ekonomiska effekterna av projektet ligger de största vinsterna i det som inte går att mäta, de mjuka värdena. Friheten i att kunna försörja sig själv och den makt man får över sitt eget liv.

 I Tyresö är den politiska viljan att gå från bidrag till arbete inte alls lika tydlig. Det kan måhända bero på att man velat missförstå motionen, genom att prata om utförsäkrade från Försäkringskassan (förmodligen fortfarande sjuka människor) istället för utförsäkrade från A-kassan. KS-ordförande säger exempelvis att det är okänsligt att erbjuda arbete till alla dessa (friska arbetslösa) för att man har individuella behov. 

Svaret från Gymnasie- och Arbetsmarknadsnämnden är istället mer klarsynt där man förstått att projektidén är omfattande och ser behov av att reda ut målgruppernas behov, kostnader, utformning av tjänster och organisation.  

Vi beklagar att man valt att inte göra den utredningen. Det är förvånande att majoriteten väljer att avslå en motion som så uppenbart skulle kunna göra stor skillnad i Tyresö på grund av att idén kommer från Socialdemokraterna. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att leda en kommun på. 

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Tyresö 2012-10-30
Anita Mattson
Oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-09 08:05