(S) i Socialnämnden: Man kan inte spara sig till kvalitet

Särskilt yttrande

§1024 Bokslut och verksamhetsberättelse 2011

 

Vi har tagit del i Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse för 2011. Redovisningen visar på ett underskott på -4,4 miljoner kronor. Ett resultat som under rådande förutsättningar är bra.

Vi kan dock konstatera att både inom äldreomsorgen och Individ och familjeomsorgen (IOF) har neddragningar tvingats göra för att nå budget i balans. Detta varnade vi Socialdemokrater för redan under budget arbetet 2011.

De senaste fyra åren har ca 8 tjänster inom IOF dragits ned, i tider där narkotika användningen bland unga i Tyresö ökar.

Inom äldreomsorgen har personal neddragningar gjorts på de kommunala boendena, vilket ju helt naturligt påverkat de boende negativt.

Till skillnad från alliansen med moderaterna i spetts så är vi övertygade om man inte kan spara sig till kvalitet, vilket alliansen nu försöker göra.

För Socialdemokraterna i Socialnämnden
Susann Ronström

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-04 21:45