Kraftfullt stöd för utrikesminister Margot Wallström

Vi uttalar härmed vårt entydiga och kraftfulla stöd för utrikesminister Margot Wallström. Hon har introducerat en feministisk utrikespolitik samt riktat rakryggad kritik mot den primitiva och brutala så kallade ”rättsskipning” som tillämpas i Saudiarabien.

Svaret blev att stoppa hennes tal inför Arabförbundet dit hon var inbjuden som hedersgäst. Därefter hemkallade Saudiarabien och Förenade Arabemiraten sina ambassadörer i Sverige. . Även visumtvång har införts avseende vissa resor till Saudiarabien.

  • Så undergrävs yttrandefrihet.
  • Så bekämpas krav på demokratiska framsteg.
  • Så förnekas kvinnors - halva mänsklighetens - rättigheter och likaberättigande.

Krav på mänskliga fri- och rättigheter bemöts i Saudiarabien med dödsstraff genom 1 000 piskrapp på offentlig plats. Fortfarande under 2000-talet innebär ”rättsskipning” i detta land att händer huggs av på dömda. Fortfarande saknar kvinnor i detta land många av de mänskliga rättigheter som vi tar för givet.

Saudiarabien har varit medlem av Förenta Nationerna i drygt 60 år. Under denna tid har det i princip saknats kritik riktad mot brutala angrepp som regimen utfört med anledning av att olika människor ställt rättmätiga krav på mänskliga rättigheter i landet. Sverige är det första landet som intagit en tydlig kritisk hållning till människorättsläget i Saudiarabien. Det har uppmärksammats positivt internationellt av massmedier, företrädare för människorättsorganisationer och demokratiförespråkare i mellanöstern.

I Sverige har däremot företrädare för den politiska oppositionen och olika ledarskribenter försökt dämpa den berättigade kritiken från vår utrikesminister genom att kalla den ”oskicklig” och påstå att vi ”bränner relationerna till länderna i regionen”. Det är självklart fel. Genom kritiken mot den omoderna rättsskipningen i Saudiarabien ansluter Sverige till kampen för mänskliga fri- och rättigheter och lägger grunden till bättre relationer med framtida demokratier i mellanöstern.

Den aktiva utrikespolitik som framförallt Olof Palme lade grunden till och som vidareutvecklades av Anna Lindh fullföljs nu av Margot Wallström. Vi är stolta över att hon tar bladet från Sveriges mun och företräder vårt parti på den globala arenan. Vi sluter upp på hennes sida. Tyresö arbetarekommun vill med detta tillkännagivande förmedla vårt oreserverade stöd för utrikesminister Margot Wallström i hennes fortsatta arbete för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-31 22:05