Uttalande till stöd för Tyresö gymnasium

För 35 år sedan gav tyresöborna oss Socialdemokrater ett helhjärtat stöd för vår tanke att bygga ett gymnasium i Tyresö. Vi vann valet 1979 och tre år senare invigde vi vårt nya gymnasium. Tyresö gymnasium var i många år ett starkt gymnasium. Men nu ser vi hur nedprioriteringar av gymnasiet, dess program och framtid, från den sittande alliansen i Tyresö, resulterat i ett vikande elevunderlag och dåligt rykte.

Nu ligger ett förslag från alliansen som innebär att de högskoleförberedande programmen flyttar till Tyresö centrum och får hyra några våningar i ett nytt s k multihus och att yrkesprogrammen flyttar till en ny skola vid brandstationen.

Vi Socialdemokrater är starkt kritiska till förslaget. Det innebär i ett långtidsperspektiv klart högre kostnader och en delning av gymnasiet som inte främjar synen på kunskap och utbildning. Att bara flytta gymnasiet blir dyrt och löser inte dagens problem.

Vår vision – Campus Tyresö

Vi Socialdemokrater i Tyresö har en vision för ett Tyresö gymnasium som en arbetsplats för unga vuxna, på väg att skaffa sig utbildning och erfarenhet som de behöver för att möta sin framtid.

Campus Tyresö ska vara ett nav för utbildning och aktivitet. Dagens gymnasiebyggnad ska utvecklas till en öppen skola, ett attraktivt gymnasium med både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Här finns också vuxenutbildningen C3L och tänkbara högskoleutbildningar. 

Arbetsmiljön för unga och lärare ska vara öppen och präglas av modern teknik. Här ska skapas flexibla och öppna lokaler och lärmiljöer för olika program och utbildningar. Genom att främja entreprenörskap, kreativitet och innovationskraft vill vi återigen sätta Tyresö gymnasium  på kartan som en attraktiv utbildningsplats.


Campus Tyresö ska vara öppen för olika aktörer, en plats för en naturlig samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad, näringsliv och olika  intresseorganisationer. Här finns inte bara kontorsytor utan också samarbetsmöjligheter kring sommarjobb, praktik och spännande projekt.

I anslutning till campusområdet ska det byggas ungdoms- och studentbostäder. Genom att bygga i riktning mot Tyresö centrum så knyter vi campusområdet närmare centrum.

 

Nu vill vi lyfta Tyresö gymnasium till att möta framtidens högt ställda krav på Tyresös unga!

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-31 22:08