Uttalande vid Tyresö Arbetarekommuns medlemsmöte

Det parlamentariska läget kräver samarbete, men också hög beredskap för ett eventuellt extraval under mandatperioden. I ett sådant läge är det viktigt att socialdemokratin tydligt för ut sina egna viktigaste ideologiska budskap; demokrati, jämlikhet och jämställdhet.    

Dessbättre får vår ideologi ett allt starkare stöd i modern samhällsforskning. Ambitiösa och tillförlitliga rapporter som Jämlikhetsanden, Pickett/Wilkinsson och Ojämlikhetens anatomi, Per Molander visar följande:

Arbetslösheten är lägre, skolresultaten är bättre, äldres livsvillkor är bättre, människor har bättre hälsa, lever längre, har mindre oro och ångest, färre har psykiska sjukdomar, barnadödligheten är lägre, antalet tonårsgraviditeter är färre, färre har problem med fetma, drogmissbruk och alkoholmissbruk; våld, kriminalitet och mord är mindre vanligt och färre sitter i fängelse ju mera jämlikt ett samhälle är. Människor har dessutom större förtroende för varandra, politiker, myndigheter och företag i mer jämlika samhällen. Allt detta är avgörande för alla människors välbefinnande. Därmed är också det mer jämlika samhället det bästa för demokratin, för den ekonomiska utvecklingen och välfärden. 

Ibland påstås att socialdemokratin måste tona ned kravet på jämlikhet för att dra till sig röster från medelklassen. Det är precis tvärt om! Det mer jämlika samhället är bättre för det allra största flertalet. Genom ett kraftfullt budskap om demokrati, jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde kan vi övertyga väljare inom alla samhällsskikt och i alla åldrar att socialdemokratisk politik är bäst. Därmed stärker vi socialdemokratins ställning som den dominerande kraften i svensk politik.  

I hela Europa är demokratin och de mänskliga rättigheterna mer hotade än på länge av terrorism och växande partier med fascistiska och nazistiska rötter. I vårt land försöker nu ett parti skapa kaos i riksdagen på ett sätt som för tankarna till Tyskland på 1930-talet. 

 • Därför var Decemberöverenskommelsen nödvändig!
 • Därför måste vi ha en hög beredskap inför ett eventuellt extraval!
 • Vårbudgeten 2015 blir ett första test!

Socialdemokratins tydliga budskap ska vara att vi kämpar för

 • full sysselsättning och mot arbetslösheten
 • anställdas inflytande över arbetstider, arbetsmiljö, arbets- och anställningsvillkor, samt omedelbart stopp för daglöneri och sms-anställningar
 • svenska löner och kollektivavtal för alla som arbetar i vårt land
 • höjda ersättningar via sjukförsäkring och a-kassa
 • bättre sjukvård, äldreomsorg och skola, samt stopp för privatisering och vinstjakt i den gemensamma sektorn
 • en mer jämlik skola, fler lärare i de tidiga klasserna, läxhjälp till alla istället för RUT till fåtalet, samt utökad vuxenutbildning och livslångt lärande
 • fler hyresrätter, billigare och bättre kollektivtrafik och annan infrastruktur
 • avskaffande av den orättvisa pensionärsskatten 
 • en feministisk inrikes- och utrikespolitik
 • solidaritet med nyanlända, fattiga, förföljda och politiska flyktingar
 • fred, nedrustning, ekologiskt hållbar utveckling och stopp för den globala uppvärmningen

 

SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ, medlemsmöte den 12/3 2015

 


Sidan uppdaterades senast: 2015-03-31 21:59