Alfonso Morales

6. Alfonso Morales, 51, Bollmora

Som kandidat till Stockholms läns landsting har jag två tydliga ställningstaganden: Sjukvården ska vara tillgänglig för alla och den ska ges efter behov.

Som kandidat till Stockholms läns landsting har jag två tydliga ställningstaganden: Sjukvården ska vara tillgänglig för alla och den ska ges efter behov. Ingen ska behöva bli utan sjukvård på grund av vårdens bristande resurser. Tillgänglighet handlar om kortare väntetider till specialiserad sjukvård, förlängda öppettider och närhet till din vårdcentral.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-08 10:58